Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Bordings Friskole er også

 • Et skolesamfund for 420 elever, som bygger på tillid og samarbejde mellem forældre og lærere
 • Et lærested for faglig læring og for personlig, social og kreativ udvikling
 • Et værksted for mange måder at lære på
 • Et mødested for det levende ord gennem fortælling, sang og samtale
 • En pædagogik som bygger på faglighed og på værdier og holdninger. Derfor gerne skole eleverne til at blive dygtige, men også danne dem til at blive sociale, sunde og stærke børn
 • En udvikling af elevernes forståelse for fællesskabers værdi og nødvendighed – og deres evne til at begå sig i fællesskaber
 • En Friskolegård på Stevns, så alle klasser hvert år kan komme på lejrskole
 • En spændende hverdag med holdninger, humør og højt til loftet
 • Et skolehus hvor meget lykkes, men hvor knaster og knuder også hører med til dagligdagen!

Kulturforeningen

Billedskolen er en del af Bordings kulturforening, hvor deltagerne får mulighed for at udvikle deres skabende evener gennem kreativ udfoldelse og redskaber til at udtrykke fantasi og iagtagelser gennem eksperimenterende billedarbejde.

Bordings SFO

Introduktionsfilm til Bordings Friskolens SFO, lavet i sensommeren 2016, ingen nævnt ingen glemt

Frugtordning

Frugtkvarteret har betydet mere friskhed og energi for mange, så derfor dejligt at vi kan fortsætte med en ordning for skolefrugt, som betyder ét stk. økologisk frugt hver skoledag. 

 • Susanne Hwiid Thune den 06-03-2018
 • ikon
  Susanne Hwiid Thune den 12-01-2018
  Indskrivning af elever til børnehaveklasse i 2020
  Skolestart i 2020 er for den årgang af børn, som er født i 2014. Ansøgning om optagelse til børnehaveklasse skal ske i det kalenderår, hvor barnet i løbet af året fylder 4 år. 
  Ansøgning skal derfor ske 2018 i perioden 4. januar - 31. marts. Efter denne frist lukkes for opskrivning af ansøgninger!
  Ved ansøgning skal bruges blanket 1. Blanketten udfyldes med de fornødne oplysninger inden fremsendelse til skolen som post eller mail
  Søskende elever til børnehaveklasse 2020
  Også mindre søskende til elever, som nu går på skolen, skal indskrives i det kalenderår, hvor barnet fylder 4 år. Indskrivning til skolestart i 2020 (dvs. for børn født i 2014) skal således ske i 2018 – inden 31. marts. Brug søskende ansøgning - blanket 2.

  Vær altid opmærksom på at du får en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning!
 • ikon
  Sarah Møller-Rasmussen den 14-03-2018
  SKOLEBOD
  Der er ikke skolebod fredag d. 16.marts og mandag d.19.marts, da udskolingen bruger skolekøkkenet i teaterugen.
 • 19-03-2018
  Teateruge · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B
  1
 • 20-03-2018
  Teateruge · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B
  1
 • 20-03-2018
  09:00-10:30
  Terminsprøve 9AB · 9A · 9B
  1
 • 21-03-2018
  Teateruge · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B
  1
 • 21-03-2018
  19:00-22:00
  Skolens generalforsamling · 0C · 1A · 1B · 2A · 2B · 3A · 3B · 4A · 4B · 5A · 5B · 6A · 6B · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B
  1
 • 22-03-2018
  Teateruge · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B
  1
 • 23-03-2018
  Teateruge · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B
  1