Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Skolebestyrelsens kalender

februar
21-02-2018 19:00-22:00 Bestyrelsesmøde
april
12-04-2018 17:00-20:00 Bestyrelsesmøde
maj
14-05-2018 19:00-22:00 Bestyrelsesmøde
juni
12-06-2018 17:00-20:00 Bestyrelsesmøde