Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Vejledning om ansøgning og optagelse


Optagelse bygger på, at forældre kan tilslutte sig skolens grundlag og målsætning som grundtvig-koldsk friskole, og at forældre og skolen kan have positiv tillid og forventning til et godt samarbejde om barnets skolegang.

 

Indmeldelse til 1. – 9. klasse

Ansøgning om indmeldelse af barn til 1.- 9. kl. kan ske løbende. Ved ansøgning bruges blanket 3, som udfyldes med de fornødne oplysninger inden fremsendelse til skolen som post eller mail. Nærmere oplysninger om aktuelle muligheder for optagelse fås ved henvendelse til skolens kontor.

Optagelse forudsætter ledig plads på årgangen. Hvis klasse/årgang aktuelt er fuldtallig, vil barnet blive skrevet på venteliste. Forældre vil da blive kontaktet, når der er udsigt til en ledig plads.

Optagelse bygger på samtale mellem forældre (og evt. barn), klasselærer og skoleleder - og på barnets efterfølgende besøg over 2 dage i klassen, hvorefter forældre og skole tager endelig stilling til optagelse.

Vær opmærksom på at du får en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning!

 

Indmeldelse til skolestart i børnehaveklasse

Skolestart foregår i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Sådan siger loven. Hvis forældre ønsker at udskyde skolestarten til det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, skal man ansøge kommunen om godkendelse af udskydelsen.

Indmeldelse til skolestart i børnehaveklasse

Skolestart foregår i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Sådan siger loven. Hvis forældre ønsker at udskyde skolestarten til det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, skal man ansøge kommunen om godkendelse af udskydelsen.

Skolen optager hvert år 42 elever til skolestart i børnehaveklasse. Ved optagelse har mindre søskende til nuværende elever på skolen fortrinsret. Vi forventer, at ca. halvdelen af de 42 pladser hvert år skal reserveres til søskendeelever.

Når barnet er optaget til skolestart i børnehaveklasse, er det tillige sikret en plads i fritidsordningen.

Ansøgning om optagelse til børnehaveklasse

Ansøgning om optagelse til børnehaveklasse skal ske i det kalenderår, hvor barnet i løbet af året fylder 4 år. 

Ansøgning skal indsendes i perioden januar - marts. Efter denne frist lukkes for opskrivning af ansøgninger!

Omkring 1. maj samme år foregår lodtrækning blandt alle ansøgere, som har søgt inden 31. marts.

På grundlag af lodtrækningen får alle ansøgere besked om: 1) Barnet optages på ansøgerliste eller 2) Barnet kan indskrives på venteliste

Ved 1) Optagelse på ansøgerliste:

 • Forældre indbydes til et orienteringsmøde i september og til en efterfølgende samtale med skolens leder eller viceleder. Deltagelse i møde og samtale er en forudsætning for den optagelse, som forældre og skole kan aftale som afslutning på samtalen
 • Som bekræftelse på aftalen om optagelse opkræves herefter et depositum. Betaling af depositum er en forudsætning for skolestart.

Ved 2) Indskrivning på venteliste:

 • Forældre kan meddele skolens kontor, at de gerne vil indskrives på venteliste. Ved opskrivning oplyses om nummer på venteliste
 • Når der inden skolestarten sker framelding af optagne elever, vil ledige pladser blive tilbudt familier på ventelisten, idet optagelse dog også her forudsætter samtale med skolens ledelse
 • Fordeling af ledige pladser sker efter placering på venteliste - med forbehold for andre hensyn som kønsfordeling mv.Indmeldelse til skolestart i børnehaveklasse

Skolestart foregår i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Sådan siger loven. Hvis forældre ønsker at udskyde skolestarten til det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, skal man ansøge kommunen om godkendelse af udskydelsen.

Skolen optager hvert år 42 elever til skolestart i børnehaveklasse. Ved optagelse har mindre søskende til nuværende elever på skolen fortrinsret. Vi forventer, at ca. halvdelen af de 42 pladser hvert år skal reserveres til søskendeelever.

Når barnet er optaget til skolestart i børnehaveklasse, er det tillige sikret en plads i fritidsordningen.

Ansøgning om optagelse til børnehaveklasse

Ansøgning om optagelse til børnehaveklasse skal ske i det kalenderår, hvor barnet i løbet af året fylder 4 år. 

Ansøgning skal indsendes i perioden januar - marts. Efter denne frist lukkes for opskrivning af ansøgninger!

Omkring 1. maj samme år foregår lodtrækning blandt alle ansøgere, som har søgt inden 31. marts.

På grundlag af lodtrækningen får alle ansøgere besked om: 1) Barnet optages på ansøgerliste eller 2) Barnet kan indskrives på venteliste

Ved 1) Optagelse på ansøgerliste:

 • Forældre indbydes til et orienteringsmøde i september og til en efterfølgende samtale med skolens leder eller viceleder. Deltagelse i møde og samtale er en forudsætning for den optagelse, som forældre og skole kan aftale som afslutning på samtalen
 • Som bekræftelse på aftalen om optagelse opkræves herefter et depositum. Betaling af depositum er en forudsætning for skolestart.

Ved 2) Indskrivning på venteliste:

 • Forældre kan meddele skolens kontor, at de gerne vil indskrives på venteliste. Ved opskrivning oplyses om nummer på venteliste
 • Når der inden skolestarten sker framelding af optagne elever, vil ledige pladser blive tilbudt familier på ventelisten, idet optagelse dog også her forudsætter samtale med skolens ledelse
 • Fordeling af ledige pladser sker efter placering på venteliste - med forbehold for andre hensyn som kønsfordeling mv.

Skolen optager hvert år 42 elever til skolestart i børnehaveklasse. Ved optagelse har mindre søskende til nuværende elever på skolen fortrinsret. Vi forventer, at ca. halvdelen af de 42 pladser hvert år skal reserveres til søskendeelever.

Når barnet er optaget til skolestart i børnehaveklasse, er det tillige sikret en plads i fritidsordningen.

 

Børnehaveklasse 2018

Ansøgerlisten er d. 31. marts 2017 lukket for yderligere indskrivning.
Lodtrækning af de modtagne ansøgninger er foregået, og der er lukket for yderligere ansøgninger.

 

Børnehaveklasse 2019

Ansøgerlisten er d. 31. marts 2017 lukket for yderligere indskrivning.
Lodtrækning af de modtagne ansøgninger er foregået, og der er lukket for yderligere ansøgninger.

Vær altid opmærksom på at du får en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning!

 

Børnehaveklasse i 2020

Skolestart i 2020 er for den årgang af børn, som er født i 2014. Ansøgning om optagelse til børnehaveklasse skal ske i det kalenderår, hvor barnet i løbet af året fylder 4 år. 

Ansøgning skal derfor ske 2018 i perioden 4. januar - 31. marts. Efter denne frist lukkes for opskrivning af ansøgninger!

Ved ansøgning skal bruges blanket 1, som først lægges på hjemmesiden efter nytår! Blanketten udfyldes med de fornødne oplysninger inden fremsendelse til skolen som post eller mail.

 

Optagelse til børnehaveklasse 2020

Omkring 1. maj 2018 foregår lodtrækning blandt alle ansøgere, som har søgt inden 31. marts 2018.

På grundlag af lodtrækningen får alle ansøgere i maj 2018 besked om: 1) Barnet optages på ansøgerliste eller 2) Barnet kan indskrives på venteliste

Ved 1) Optagelse på ansøgerliste:

 • Forældre til børn på ansøgerlisten indbydes til et orienteringsmøde ca. 1. september 2018 og til en efterfølgende samtale i september/oktober med skolens leder eller viceleder. Deltagelse i møde og samtale er en forudsætning for den optagelse, som forældre og skole kan aftale som afslutning på samtalen
 • Som bekræftelse på aftalen om optagelse opkræves i september 2019 et depositum. Betaling af depositum er en forudsætning for skolestart i 2020
 • Skolen forventer at ca. 25 familier kan optages på ansøgerlisten

Ved 2) Indskrivning på venteliste:

 • Efter modtagelse af besked kan forældre meddele skolens kontor, at de gerne vil indskrives på venteliste. Ved opskrivning på venteliste oplyses om nummer på venteliste
 • Når der inden skolestarten i 2020 sker framelding af optagne elever, vil ledige pladser blive tilbudt familier på ventelisten, idet optagelse dog også her forudsætter samtale med skolens ledelse
 • Fordeling af ledige pladser sker efter placering på venteliste - med forbehold for andre hensyn som kønsfordeling mv.

 

Indskrivning af søskende som elev til børnehaveklasse 2020

Også mindre søskende til elever, som nu går på skolen, skal indskrives i det kalenderår, hvor barnet fylder 4 år.
Indskrivning til skolestart i 2020 (dvs. for børn født i 2043) skal således ske i 2018 – inden 31. marts. Brug søskende ansøgning - blanket 2.

Vær opmærksom på at du får en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning!