Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Skolens kontor

Bordings Friskole
Postboks 818
Øster Søgade 86-88, 2100 København Ø
Tlf: 3538 6908
Kontoret er åbent kl. 8 - 15
Mail: [email protected]


Skoleleder

Torsten Bo Kristensen. Træffes efter aftale med kontoret. Mail: [email protected]


Fungerende viceskoleleder

Morten Christensen. Træffes efter aftale med kontoret. Mail: [email protected]


Skolesekretær

Susanne Hwiid Thune. Mail: [email protected]


Bogholder

Annette Bang. Mail: [email protected]


Skolepedeller

Bo Fournais. Tlf: 4084 3913. Mail: [email protected] 

Kenneth Madsen. Tlf: 4062 5722. Mail: [email protected] 


Fritidsordningen

Leder: Morten Hartelius

Minibasen (0. kl.) Tlf: 3527 1088 - kun telefonbesked før kl. 9 og efter kl. 14.

Basen (1.-3. kl.) Tlf: 3527 1087 - kun efter 14.


Friskolegården

Tomsgårdsvej 1, 4672 Klippinge. 
Kontaktlærer: Jette Fuglebæk. Tlf: 4640 9303. Mail: [email protected]


Bordings Kulturforening

Formand Karen Bendix. Tlf: 3393 94927. Mail: [email protected]

Leder Thomas Siersbæk-Hansen. Mail: [email protected]


Styrelse

Formand Dea Nyrop Nielsen. Tlf: 4055 1055. Mail: d[email protected]


Forældreråd

Sofie Nishida Jacobsen. Tlf: 6160 9464. Mail: s[email protected]


Skolens tilsynsførende

Peter Vig Jensen. Tlf: 2292 1599. Mail: [email protected]

Henrik Fischer. Mail: [email protected] 


Resursecenter

Louise Valdbjørn. Tlf: 2925 3786. Mail: [email protected] 


Skolesundhedsplejerske

Helle Okholm. (PPR Sundhedsplejen Indre By/Østerbro.) Tlf: 2777 0252. Mail: [email protected]


Skolepsykolog

Dorthe Chemnitz. (PPR Indre by/Østerbro.) Tlf: 2452 4273. Mail: [email protected]


Tale-/hørelærer

Lisa Wessman. (PPR Indre by/Østerbro.) Tlf: 2725 1874. Mail: [email protected]


Ungdoms- og udd.vejleder

Jens Johannesen. Tlf: 2434 8215. Mail: o48y@buf.kk.dk 


Børnetandplejens klinik

Tandklinikken på Panum Instituttet, Nørre Allé 20, reception 4, 2200 København N. Tlf. 3530 3960