Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Ferieplan

 

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2017 – 18:

                                                                2017

1. skoledag for 1.- 9. kl.*                           Torsdag 10. august

1. skoledag for børnehaveklasse                 Fredag 11. august kl. 9.30 – 11.30

Efterårsferie*                                            Mandag 16. – fredag 20. oktober

Sidste skoledag inden ferie                         Torsdag 21. december

Juleferie*                                                  Fredag 22. december

 

                                                                2018

1. skoledag for 0.- 9. kl.*                           Onsdag 3. januar

Vinterferie*                                               Mandag 12. – fredag 16. februar

Påskeferie*                                               Mandag 26. marts – mandag 2. april

Store Bededag                                          Fredag 27. april

Kristi Himmelfartsdag + fridag                    Torsdag 10. – fredag 11. maj

2. pinsedag                                               Mandag 21. maj

Grundlovsdag + fridag                               Mandag 4. - tirsdag 5. juni

Sidste skoledag inden ferie                         Onsdag 27. juni

Sommerferien begynder                             Torsdag 28. juni

Fritidsordning for 0.- 3. kl.                          Torsdag 28. juni – onsdag 11. juli

* Første skoledag efter ferien begynder skolen kl. 9!

 

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET 2018 - 19

                                                                 2018

1. skoledag for 1.-9. kl.*                             Mandag den 13. august

1. skoledag for børnehaveklassen 9.30         Tirsdag den 14. august

Efterårsferie*                                             Mandag 15. - fredag 19. oktober

Sidste skoledag inden jul                             Torsdag 20. december

Juleferie*                                                   Fredag 21. december

 

                                                                 2019

1. skoledag for 0. - 9. kl                              Torsdag den 3. januar

Vinterferie*                                                Mandag 11. - fredag 15. februar

Påskeferie*                                                Mandag 15. - mandag 22. april

St. Bededag                                               Fredag 17. maj

Kr. Himmelfart + fridag                               Torsdag 30. - 31. maj

Grundlovsdag                                             Onsdag 5. juni

2. pinsedag                                                Mandag 10. juni

Sidste skoledag inden ferie                          Fredag 28. juni

Sommerferien begynder                              Mandag 1. juni

Fritidsordning for 0. - 3. kl.                          Mandag 1. - fredag 12. juli

* Første skoledag efter ferien begynder skolen kl. 9.