Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

9. klasses prøve

Afgangsprøverne omfatter i alt 7 prøver: 5 prøver aflægges i de bundne fag, og 2 prøver aflægges i de øvrige fag, som ministeriet for hver klasse udtrækker til prøve.

 

Bundne prøvefag

 1. Dansk – skriftlig – med to delprøver: A) læsning og retskrivning og B) skriftlig fremstilling
 2. Dansk – mundtlig
 3. Matematik – skriftlig – med to delprøver: A) færdighedsregning og B) problemregning
 4. Engelsk – mundtlig
 5. Naturfag (fysik/kemi, biologi og geografi) – praktisk/mundtlig

 

Prøvefag til udtræk

Kulturfag (ét fag udtrækkes)

 • Engelsk – skriftlig
 • Tysk – mundtlig/skriftlig
 • Fransk – mundtlig/skriftlig
 • Samfundsfag – mundtlig
 • (Historie – mundtlig*)
 • (Kristendomskundskab – mundtlig*)

Naturfag (ét fag udtrækkes)

 • Fysik/kemi - skriftlig
 • Matematik – mundtlig
 • Biologi – skriftlig
 • Geografi – skriftlig
 • Idræt – praktisk/mundtlig

* Da skolen har valgt at bruge skolelovens adgang til at tilrettelægge undervisningen i historie og kristendomskundskab som anderledes end prøveforberedende, indgår disse fag ikke som prøvefag til udtræk.

 

Prøveaflæggelse

 • Det er obligatorisk for alle elever at deltage i alle 7 prøver.
 • Fritagelse for en eller flere prøver (el. prøve på særlige vilkår) kan skoleleder - efter samråd med forældre - dog beslutte for elever med betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber. Ved fritagelse skal der på anden vis foretages evaluering og (skriftlig) udtalelse.

 

Afgangsbevis

 • Prøvekarakterer
 • Standpunktskarakter/årskarakterer i de obligatoriske fag
 • Udtalelse (ved klasselærer) om elevens personlige kompetencer
 • Hvis elev fritages for at aflægge prøver, skal dette anføres og erstattes af skriftlig redegørelse for begrundelse og standpunkt i de fritagne fag

Efter elevens valg kan tillige indgå

 • Karakter og skriftlig udtalelse for obligatorisk projektopgave/fri selvvalgt opgave i 9. kl.
 • Evt. skriftlige vurderinger i andre fag end prøvefagene