Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Time- og fagplan

Klassetrin

0. kl

1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

Dansk

5

8

7

7

7

7

6

6

6

6

Klasselærertime, da/mat

 

11

11

11

 

 

 

 

 

 

Klassens time

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kulturtime

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Bibel- og verdenshistorie
- fortællefag

 

1

2

1

 

   

 

 

 

Nordens historie
- fortællefag

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

Historie

 

 

 

 

3

3

3

3

 

 

Samfundskundskab

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

Engelsk

 

 

 

2

3

3

3

3

3

3

Tysk/Fransk4

 

 

 

 

 

 

2

3

4

4

Matematik

3

5

5

5

5

5

5

4

4

4

Geografi - naturfag

 

 

1

 

1

1

1

1

2

1

Biologi - naturfag

 

1

 

1

1

2

2

2

1

2

Fysik/Kemi

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

Idræt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Musik

 

2

2

2

2

2

13

 

 

 

Billedkunst

 

2

2

2

2

2

13

 

 

 

Sløjd

 

 

 

 

12

12

13

 

 

 

Håndarbejde3

 

 

 

 

12

12

13

 

 

 

Madkundskab

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Krea

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Basis

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal timer pr. uge

25

25

25

27

29

30

30

30

31

31

1) Fagtime (da. el. mat.) til klasselærer

2) Undervisningen foregår på delehold (halve klasser)

3) Valgfag: Hver elev følger ét af fagene med to timer pr. uge

4) Eleven har tysk el. fransk i 6.-9. kl.