Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Kulturforening

Bordings Kulturforening blev stiftet i april 2008. Det er en selvstændig forening med en bestyrelse af forældre. Inden for rammerne af den frivillige folkeoplysning for børn og unge har foreningen til formål at forestå undervisning og andre aktiviteter for børn og unge inden for musik, sang, billedkunst, drama, dans mv. – som et frivilligt tilbud i fritiden til supplement af skolens undervisning i fagene.

Aktiviteter i sæsonen

Klaver, blokfløjte, violin, guitar, el-bas, trommer, trompet, klarinet, sammenspil, sang, korsang, billedkunst, tekstil design, rytmisk dans og drama.

Nærmere om aktiviteter kan læses på hjemmesiden. Folder kan også fås på skolens kontor.

Foreningen bygger på medlemskab for de børn og unge, som vil deltage i foreningens aktiviteter. Medlemmer skal betale et årligt kontingent på 100 kr. samt for deltagelse i de enkelte aktiviteter.

Foreningen er også åben for børn og unge, som ikke er elever på Bordings Friskole. Foreningen har ca. 200 medlemmer.

Indmeldelse og tilmelding

Indmeldelse i foreningen og tilmelding til aktiviteter sker på ForældreIntra under 'tilmelding til arrangementer' eller du kan aflevere udfyldt tilmeldingsblanket til skolens kontor - senest den 14. juni.

Tilmelding derefter kan ske løbende, dog er optagelse betinget af ledig plads på aktiviteten.

Udmeldelse

Tilmelding og betaling er bindende for hele sæsonen. Udmeldelse kan kun ske efter endt prøvetid på de første 2 måneder, der udløber 31. oktober. Udmeldelse skal da ske skriftligt senest den 1. oktober til kulturforeningens leder Thomas Siersbæk-Hansen – og altså ikke til lærer eller skolens kontor! 
Derefter kan udmeldelse kun finde sted ved skoleskift eller længerevarende sygdom – og da skriftligt med én måneds varsel.
Den bindende tilmelding og betaling hænger sammen med et hensyn til lærernes beskæftigelse og ansættelse, idet de har krav på at kende omfanget af deres arbejdstid i kulturforeningen i forhold til øvrig beskæftigelse.

Leder

Thomas Siersbæk-Hansen - [email protected]

Bestyrelse

Henrik Lange, formand ([email protected]) - Søren Frost - Rasmus Lind Greiner - Karen Bendix – Ulrik Bencard (sup.)