Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling på 

Bordings Friskole den 3. april 2018

 

Et pift fra bestyrelsesformand Dea Nyrup Nielsen bringer salen til orden. Der er så mange mennesker forsamlet i Sangsalen denne aften, at den ekstraordinære generalforsamling foregår stående. Det er ikke plads til stole, men naturligvis tid til en sang.  
- Det er en vigtig og alvorlig beslutning, vi står overfor – både for os forældre og for skolen. Vi skal have en ny skoleleder, siger aftenens dirigent.

Der er kun et egentligt punkt på dagsordenen. Kan forsamlingen godkende bestyrelsens kandidat til hvervet som Bordings Friskoles nye skoleleder?

Men afstemningen skal ske på oplyst grundlag, så dirigenten overlader talerstolen til Dea Nyrop Nielsen, så hun kort kan gøre rede for den næsten ét år lange proces frem mod dette øjeblik. En proces, der begyndte, da Mogens Krabek i juni måned sidste år meddelte, at han efter 17 år ved udgangen af 2017 ville stoppe som skoleleder. Hun slutter med at takke både lærere, andre ansatte og forældre. Da hun nævner den fungerende skoleleder Morten Christensen bryder salen ud i taktfast klapsalve.
- Tak kan ikke siges for tit, slår hun fast.

Så indtræffer øjeblikket, forsamlingen har ventet på. Det er nu bestyrelsens kandidat til ny skoleleder, Torsten Bo Kristensen, skal præsentere sig for forsamlingen.

Han er pt. skoleleder på Kertemindeegnens Friskole. Det har han været i knap to år. Han bor i Odense med sin kæreste Stine og har to børn fra et tidligere forhold på 10 og 12 år, som han har halvdelen af tiden. Før sin ansættelse på Kertemindeegnens Friskole var han ansat på Odense Friskole. Her har han både været lærer, viceskoleleder og skoleleder. Dog ikke på samme tid. Han understreger, at han er glad for sit arbejde på Kerteminde-egnens Friskole og egentligt ikke var på jagt efter et andet job, men muligheden for at blive Bordings Friskoles femte skoleleder var alligevel en, der måtte gribes.

Han søgte ikke i første omgang, men en tilfældig samtale med Mogens Krabek ved juletid satte noget i gang i ham, og det førte til flere samtaler med bestyrelsesformanden.
- Min kæreste og jeg har tidligere talt om, at vi gerne ville til København engang, og det her var simpelthen en for stor mulighed til ikke at gå efter den, siger han.

Torsten Bo Kristensen er aktiv i Friskoleforeningen.
- Jeg har en passion for at lave friskole. Jeg vil noget med fællesskabet og børnenes dannelse. Jeg synes, at det er vigtigt med et alternativ til folkeskolen. At der er en fri skole ved siden af, siger han.

Når han ikke laver skole, rejser han, læser bøger, nyder god mad og vin – og meget gerne portvin.

Han fortæller forsamlingen, at han fuldt ud er klar over, at han står over for at skifte både job og by og skal indrette sit familieliv på en ny måde.
- Jeg skal kaste mig ud i noget nyt. Se hvad der er på den anden side af det ukendte, siger han.

Og for at gøre denne pointe tydelig læser han en lille historie højt om to tvillinger, der i deres mors mave, diskuterer, om der er et liv efter fødslen.
- Jeg er spændt og glæder mig helt vildt – og jeg håber, I siger ja til mig, lyder det sidste ord, inden salen får lov til at stille spørgsmål.

Hvad med privatlivet?
Planen er, at Torsten Bo Kristensen og hans kæreste, der er lærer, skal bo i lejligheden på fjerde sal. Hun skal finde sig et nyt job. Skiftet til København vil betyde, at han kommer til at se sine børn mindre, da de går på Odense Friskole. Ekskonen er indforstået med, at han flytter.

Hvordan ser du dannelse?  
Torsten Bo Kristensen filosoferer lidt over, om man ikke kan sige, at der er flere dannelser. Hvad er fundamentet for dannelse? spørger han. Der kan vel være eksempelvis både social dannelse, historisk eller etisk dannelse.
- Vi skal finde ud af, hvad kernen er for os. Dannelse er alt det, vi gerne vil, når børn skal blive hele mennesker. Noget skal puttes ind, andet skal bare være, siger han.

Hvad er Grundtvig/Koldsk for dig?
- Grundtvig havde tanker om at ville noget mere med børnene end de golde faktuelle kompetencer. Han ville ikke kun lave børn, der får et godt job. Han ville lave børn, der bliver lykkelige og satte fokus på dannelsesdelen eller de bløde kompetencer. Kold ville oplyse, men også oplive. Livet er en gåde, og det skal være spændende at gå i skole. Han ville lave børn, der går ud og opfinder noget nyt, siger han

Hvilken uddannelsesbaggrund har du?
Torsten Bo Kristensen havde 4 linjefag på seminariet: matematik, fysik, historie og samfundsfag. Første job var i folkeskolen, men han kom hurtigt til Odense Friskole. Friskolen boede allerede i ham, forklarer han – han har både været på højskole og aktiv i foreningslivet i fødebyen Vissenbjerg.
- Det er i den frie skole, jeg hører til. Lad os bare svinge os op til at kalde det et kald! siger han

Er dit fokus på ”indenrigspolitik” eller ”udenrigspolitik”?
- Det må tiden vise. Det kommer an på sagen. Vi skal fortælle omverdenen om vores alternativ, og den fortælling starter herfra – indefra. Herefter kan det dryppe ud i samfundet udenfor, siger han.

Hvad er din ledelsesmæssige baggrund?
Torsten Bo Kristensen har taget 3 diplommoduler i ledelse og derigennem fået en række værktøjer. Han har også taget efteruddannelse i narrativ ledelse på DISPUK i Snekkersten, som han var meget glad for.
- Jeg har nok en meget åben og dialogisk tilgang til ledelse. Min dør er altid åben, siger han og lover at lære alle elevernes navne.

Hvilke forventninger har du til forældrene?
- Vi laver skole sammen, så jeg forventer, at I kommer, når skolen kalder, siger han og tilføjer, at han er meget imponeret af, at skolen har et forældreråd. Torsten Bo Kristensen understreger, at en friskole er en ’familiens skole’.
- Men jeg har også en forventning om, at I forældre holder snitterne væk og lader os lave den skole, vi tror på. Så kys jeres børn på kinden om morgenen, sørg for en god madpakke og lad os undervise, siger han.  

Hvad med flere elever fra andre samfundslag end det typiske bordingske?
- Vi skal da afspejle det omgivende samfund. Men vi skal vælges til, og det skal være familier, der vælger os til og abonnerer på vores grundsyn og værdier, siger han.

Herefter var det tid til afstemning.
Torsten Bo Kristensen bliver enstemmigt valgt. Ingen stemte blankt og ingen imod. Herefter brød klapsalverne ud.
- Sikke en fantastisk afslutning på ti lange og gode måneder, afslutter Dea Nyrop Nielsen. Herefter bryder snakken igen ud blandt de mange mennesker forsamlet på 3. sal - nu ledsaget af snacks og champagne.

Torsten Bo Kristensen starter i stillingen som skoleleder d. 1. juni 2018.

Ref. Stine Nysten