Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

9. Klasses prøve

I flg. lov om gennemsigtighed og åbenhed skal skoler offentliggøre resultat af skolens karaktergivning i forbindelse med 9. klasses prøven samt elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Info om data fra Bordings Friskole ang. karakterfordeling og gennemsnitskarakterer efter 9. kl. samt elevernes overgang til fortsat uddannelse 3 mdr. efter grundskolens 9. kl. får man adgang til via disse link:

Karakterer for 9. kl. 2017/18

Gennemsnit for standpunktskarakterer

Fag

Gennemsnit

Dansk læsning

7,7

Dansk retskrivning

7,6

Dansk skriftlig fremstilling

7,0

Dansk mundtlig

7,3

Engelsk skriftlig

7,4

Engelsk mundtlig

7,3

Tysk skriftlig

8,3

Tysk mundtlig

7,7

Fransk skriftlig

8,6

Fransk mundtlig

7,7

Samfundsfag

8,1

Matematik mundtlig

7,4

Matematik uden hjælpemidler

7,9

Matematik med hjælpemidler

8,4

Fysik/Kemi praktisk/mundtlig

6,7

Geografi

7,1

Biologi

7,4

I alt gennemsnit for standpunkt

7,6

Gennemsnit for prøvekarakterer

Fag

Gennemsnit

Dansk læsning

7,0

Dansk retskrivning

6,9

Dansk skriftlig fremstilling

7,6

Dansk mundtlig

9,9

Engelsk mundtlig

8,4

Tysk mundtlig

7,4

Fransk mundtlig

7,9

Samfundsfag mundtlig

10,3

Fællesprøve fy/kemi/bio/geo

8,8

Matematik uden hjælpemidler

7,9

Matematik med hjælpemidler

8,0

Matematik mundtlig

9,6

Geografi skriftlig

6,5

Projektopgave

10,6

 

 

I alt gennemsnit for prøver

8,3

 

 

 

 

Karakterer for 9. kl. 2016/17

Gennemsnit for standpunktskarakterer

Fag

Gennemsnit

Dansk læsning

7,9

Dansk retskrivning

7,9

Dansk skriftlig fremstilling

8,2

Dansk mundtlig

7,4

Engelsk skriftlig

8,5

Engelsk mundtlig

7,4

Tysk skriftlig

7,8

Tysk mundtlig

7,8

Fransk skriftlig

7,5

Fransk mundtlig

7

Samfundsfag

7,2

Matematik mundtlig

8,5

Matematik færdigheder

7,7

Matematik problemløsning

8,2

Fysik/Kemi praktisk/mundtlig

8,3

Geografi

8

Biologi

7,8

I alt gennemsnit for standpunkt

7,8

Gennemsnit for prøvekarakterer

Fag

Gennemsnit

Dansk læsning

6,8

Dansk retskrivning

7,4

Dansk skriftlig fremstilling

6

Dansk mundtlig

9,3

Engelsk mundtlig

9,3

Tysk mundtlig

6,2

Fransk mundtlig

5,9

Engelsk skriftlig

8,5

Fysik/Kemi praktisk/mundtlig

8,4

Matematik færdigheder

8,1

Matematik problemløsning

8,4

Fysik/Kemi skriftlig

7,8

Biologi

7,1

Projektopgave

7,8

I alt gennemsnit for prøver

7,6

 

 

 

 


Karakterer for 9. kl. 2015/16

Gennemsnit for standpunktskarakterer

Fag

Gennemsnit

Dansk læsning

7

Dansk retskrivning

7,6

Dansk skriftlig fremstilling

8

Dansk mundtlig

7,1

Engelsk skriftlig

8,9

Engelsk mundtlig

7,2

Tysk skriftlig

7,2

Tysk mundtlig

6

Fransk skriftlig

6,7

Fransk mundtlig

6,7

Samfundsfag

7,4

Matematik mundtlig

7,4

Matematik færdigheder

8,2

Matematik problemløsning

7,5

Fysik/Kemi praktisk/mundtlig

7,6

Geografi

7,5

Biologi

7,6

I alt gennemsnit for standpunkt

7,8

Gennemsnit for prøvekarakterer

Fag

Gennemsnit

Dansk læsning

7,4

Dansk retskrivning

7,4

Dansk skriftlig fremstilling

6,6

Dansk mundtlig

9,1

Engelsk mundtlig

10,1

Tysk skriftlig

7,6

Fransk skriftlig

6,3

Samfundsfag

10,4

Matematik mundtlig

6,7

Matematik færdigheder

8,1

Matematik problemløsning

8

Fysik/Kemi praktisk/mundtlig

8,1

Geografi

10,2

Idræt

8,5

Projektopgave

7,7

I alt gennemsnit for prøver

8,1

 


Karakterer for 9. kl. 2014/15

Gennemsnit for standpunktskarakterer

Fag

Gennemsnit

Dansk læsning

6,65

Dansk retskrivning

6,88

Dansk skriftlig fremstilling

7,53

Dansk mundtlig

6,63

Engelsk skriftlig

8,7

Engelsk mundtlig

7,23

Tysk skriftlig

7,16

Tysk mundtlig

5,84

Fransk skriftlig

6,43

Fransk mundtlig

6,43

Samfundsfag

6,6

Matematik mundtlig

6,85

Matematik færdigheder

8,0

Matematik problemløsning

6,23

Fysik/Kemi praktisk/mundtlig

7,48

Geografi

7,23

Biologi

7,43

I alt gennemsnit for standpunkt

7,01

Gennemsnit for prøvekarakterer

Fag

Gennemsnit

Dansk læsning

7,2

Dansk retskrivning

7,4

Dansk skriftlig fremstilling

6,6

Dansk mundtlig

9,1

Engelsk mundtlig

10,05

Matematik mundtlig

6,7

Samfundsfag

10,35

Matematik færdigheder

8,05

Matematik problemløsning

8,0

Fysik/Kemi praktisk/mundtlig

8,07

Geografi

10,2

Projektopgave

7,5

I alt gennemsnit for prøver

8,28

 


Karakterer for 9. kl. 2013/14

Gennemsnit for standpunktskarakterer

Fag

Gennemsnit

Dansk læsning

8,54

Dansk retskrivning

7,95

Dansk skriftlig fremstilling

8,85

Dansk mundtlig

7,8

Engelsk skriftlig

9,61

Engelsk mundtlig

7,88

Tysk skriftlig

6,68

Tysk mundtlig

6,53

Fransk skriftlig

6,77

Fransk mundtlig

6,59

Samfundsfag

7,76

Matematik mundtlig

7,66

Matematik færdigheder

8,17

Matematik problemløsning

8,17

Fysik/Kemi praktisk/mundtlig

7,39

Geografi

8,54

Biologi

8,15

I alt gennemsnit for standpunkt

7,83

Gennemsnit for prøvekarakterer

Fag

Gennemsnit

Dansk læsning

7,78

Dansk retskrivning

6,9

Dansk skriftlig fremstilling

7,25

Dansk mundtlig

8,56

Engelsk mundtlig

9,98

Tysk mundtlig

7,71

Fransk mundtlig

7,14

Matematik færdigheder

7,49

Matematik problemløsning

6,46

Fysik/Kemi praktisk/mundtlig

7,66

Biologi

8,33

Projektopgave

7,8

I alt gennemsnit for prøver

7,74