Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Nyt fra...

HuskNyt juni

HuskNyt juni

 

Hilsen fra den nye redaktør

Fra den nye skoleleder skal lyde et stort tak for den modtagelse, jeg har fået af jer alle ved ankomsten til skolen. Jeg føler mig meget godt taget imod og meget velkommen.

Jeg forsøger nu at nå ud til så mange hjørner af skolen hurtigst muligt. Her i juni har det været en prioritet at holde samtaler med alle ansatte, hvilket naturligvis tager en stor bid af kagen.

Jeg glæder mig til efter sommerferien at kunne deltage fast i morgensang, kulturtime og i det hele taget komme tæt på eleverne.

I er altid meget velkomne til at stikke hovedet ind på kontoret på 3. sal, hvadenten I har noget på hjerte eller ej.

 

Sommerfest

Husk sommerfesten tirsdag d. 26. juni. Der er mulighed for at komme allerede kl. 16, da vi viser bold på storskærm (Danmark-Frankrig til dem som ikke ved det). Det officielle program starter kl. 18 med taler fra skoleleder og bestyrelsesformand i Store Sal. Herefter er der spisning i klasser indtil kl. 20. Vi slutter af med sang og musik i Store Sal fra kl. 20 - 22.

 

Husk at tænke bæredygtigt på dagen, og husk at skolen af samme grund ikke længere stiller engangsservice til rådighed.

 

Datoer og tidspunkter for opstart

1. - 9. klasse har første skoledag mandag d. 13. august kl. 9 - 12. Der er morgenåbning fra kl. 7.45 og SFO fra kl. 12.

0. klasse har første skoledag tirsdag d. 14. august kl. 9.30 - 11.30

 

Praktisk ifm. sommerferien

Kontorets åbningstider:

kl. 8.15 - 14: onsdag d. 27/6 og torsdag d. 28/6

kl. 8.15 - 12: fredag d. 29/6

kl. 8.15 - 15: mandag d. 2/7, tirsdag d. 3/7 og onsdag d. 4/7

Sommerferie fra og med d. 5/7-⅞

kl. 8.15 - 15: onsdag d. 8/8, torsdag d. 9/8 og fredag d. 10/8

 

Biblioteket

Husk at få afleveret biblioteksbøger lånt på skolens bibliotek. Sidste afleveringsfrist er tirsdag d. 26. juni. Bemærk at man kan blive bedt om at erstatte manglende bøger.

 

Kommende skoleår 18/19

Forældreskoledag den 20. september og lukket skole den 21. september

Den 20. til 22. september tager alle skolens medarbejdere på dannelsesrejse til Berlin for at blive klogere på Verden, på skole og på hinanden.

 

Derfor har vi brug for, at I forældre overtager undervisningen torsdag den 20. september. Kontaktforældre vil hjælpe med koordineringen, med er ikke nødvendigvis dem der detailplanlægger og gennemfører. Så sæt allerede nu et kryds i kalenderen, så I får mulighed for at lave skole for jeres børn på dagen.

Dagen efter - fredag den 21. september - holder skole og SFO lukket.

 

Ansættelser

I faste stillinger er ansat:

Line Weiss Mathiesen som kommer til at være i 7.b og 5.a

Sofie Helberg Møller som kommer til at være i 0. kl.

Nikolaj Dragsbæk Hansen som kommer til at være i 1.b og 2.b

Liv Illeborg som kommer til at blive en del af SFO’ens pædagogiske personale med timer i skolen også.

 

Midlertidige stillinger:

Thomas Søstrup Andersen er ansat som årsvikar for Niels Overgaard, der har fået bevilget et års orlov.

Estrid Skjernaa Faltum er ansat som årspraktikant fra Den Frie Lærerskole og kommer til at varetage naturfagsundervisning på flere klassetrin.

 

Vil du med til Landsmøde i Friskoleforeningen i 2019?

Bordings Friskole vil også gerne udadtil vise flaget og skabe kontakter i friskolemiljøet. En god anledning til det er landsmødet i Friskoleforeningen. I 2019 afholdes landsmøde d. 4. og 5. maj i Kolding, og vi har som skole bestemt, at vi kan have helt op til 25 personer med. Bestyrelse, kontaktforældre og medarbejdere har fortrinsret, men ellers er alle velkomne. Hvis nogen skulle være interesseret, så giv skolen en melding.

 

Morten Christensen & Torsten Bo

28-06-2018 MC