Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Nyt fra...

HuskNyt april

Hvad er der sket i april?

Siden vi er vendt tilbage fra påskeferie er der sket en del ting:

1. Vi har af flere omgange fået taget rigtig pæn afsked med Mogens. Først med en rigtig fin og velbesøgt reception fredag d. 6. april. Dernæst med et brag af en dansefest lørdag d. 7. april. Vi ønsker alle det bedste for Mogens i fremtiden, og vi glæder os over, at han lige nu kan melde ‘ingen aktiv kræft’. Vi håber, at han vil nyde et godt og langt otium.

2. Vi har fået valgt en ny skoleleder. Det blev Torsten Bo Kristensen, som lige nu er skoleleder på Kertemindeegnens Friskole. Torsten var en enig bestyrelses indstilling til posten som skoleleder på Bordings Friskole, og han blev altså godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 4. april, hvor mange forældre var mødt op for at se, høre og spørge ind til Torsten.

Torsten har første arbejdsdag på Bordings fredag d. 1. juni. Dette skal selvfølgelig markeres. Mere herom senere.

3. Lærere og pædagoger har været på pædagogisk seminar, hvor vi blandt andet har fået efterbehandlet snakken fra fællesmødet i oktober om værdier på Bordings. En stor tak til alle de forældre, som om fredagen lavede skole med børnene, så vi havde tid til at fordybe os i skolen og hinanden.

4. Affaldssorteringen er startet på Bordings. I alle klasser er der ud over den gamle skraldespand (som nu er til restaffald) sat skraldespande op til papir, plastik og bio-affald. Som med al anden begyndelse så er det svært. Men vi øver os og er sikre på, at det nok skal blive vane og hverdag på et tidspunkt.

5. Elevrådene begynder at røre på sig. Fx har elevrådet på mellemtrinnet netop afsluttet en plakatkonkurrence, hvor opgaven var at sætte fokus på ‘renere toiletter’. Elevrådet har fortalt om konkurrencen til morgensang, hvor også vinderne i kategorierne ‘Mest kreative plakat’ og ‘Bedste slogan’ blev offentliggjort og hyldet. Nu mangler elevrådet bare at hænge alle plakater op, så en egentlig ‘Renere toiletter’-kampagne kan begynde.

Lockoutvarsel

Lockoutvarslet hænger stadig over os. Det er stadig meget usikkert, om det vil komme til konflikt. Vi har lagt et orienteringsbrev ud på opslagstavlen på skoleporten og forældreintra. Vi følger nøje med i udviklingen og sender information ud, så snart der er nyt.

Ledige pladser i 1. klasse (drenge) og 9. klasse i skoleåret 18/19

Som det ser ud lige nu, så er der ledige drengepladser i kommende 1. klasse. Også i kommende 9. klasse bliver der ledige pladser, da en del elever i nuværende 8. klasse har valgt at tage 9. klasse på efterskole. Hvis man kender nogen, som har planer om at skifte skole i 9. klasse, så gør gerne opmærksomme på os.

/Morten

17-04-2018 MC