Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Opslagstavlen

 • ikon
  Børnehaveklasse i 2021
  Skolestart i 2021 er for den årgang af børn, som er født i 2015. Ansøgning om optagelse til børnehaveklasse skal ske i det kalenderår, hvor barnet i løbet af året fylder 4 år. 
  Ansøgning skal derfor ske 2019 i perioden 4. januar - 31. marts. Efter denne frist lukkes for opskrivning af ansøgninger!
  Ved ansøgning skal bruges Ansøgning bh.kl. 2021. Blanketten udfyldes med de fornødne oplysninger inden fremsendelse til skolen som post eller mail.

  Indskrivning af søskende til børnehaveklasse 2021
  Også mindre søskende til elever, som nu går på skolen, skal indskrives i det kalenderår, hvor barnet fylder 4 år.
  Indskrivning til skolestart i 2021 (dvs. for børn født i 2015) skal således ske i 2019 – inden 31. marts. Brug søskende ansøgning bh.kl. 2021.
  Vær opmærksom på at du får en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning!
  Susanne Hwiid Thune den 03-01-2019