Bordings Friskole

– En Grundtvig-Koldsk friskole midt i byen

Opslagstavlen

 • ikon
  OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS   OBS
  Der har ligget en forkert ferieplan på nettet... 

  så I skal være opmærksom på 2 ændringer der nu er rettet.
  1. Alle har fri mandag den 4. juni og grundlovsdag den 5. juni
  2. Sidste skoledag er onsdag den 27. juni fra kl. 9 - 12.

  Ferieplan 2017/18
  Susanne Hwiid Thune den 15-01-2018
 • ikon
  Indskrivning af elever til børnehaveklasse i 2020
  Skolestart i 2020 er for den årgang af børn, som er født i 2014. Ansøgning om optagelse til børnehaveklasse skal ske i det kalenderår, hvor barnet i løbet af året fylder 4 år. 
  Ansøgning skal derfor ske 2018 i perioden 4. januar - 31. marts. Efter denne frist lukkes for opskrivning af ansøgninger!
  Ved ansøgning skal bruges blanket 1. Blanketten udfyldes med de fornødne oplysninger inden fremsendelse til skolen som post eller mail
  Søskende elever til børnehaveklasse 2020
  Også mindre søskende til elever, som nu går på skolen, skal indskrives i det kalenderår, hvor barnet fylder 4 år. Indskrivning til skolestart i 2020 (dvs. for børn født i 2014) skal således ske i 2018 – inden 31. marts. Brug søskende ansøgning - blanket 2.

  Vær altid opmærksom på at du får en bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning!
  Susanne Hwiid Thune den 12-01-2018